Yangın Danışmanlık Hizmetleri

YANGIN RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

  • Yangın risklerinin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve uluslar arası ( NFPA, EN, DIN , BSI vb…) Standartlar gereği,

Yapının yangın tehlike sınıfının belirlenmesi, belirlenen yangın tehlike sınıfına uygun önlemlerin tespit edilmesi, tespit edilen önlemlerin maliyet optimizasyonunun sağlanması.

  • Tüm çözüm önerilerinin projelendirip raporlandırılması

Tespit edilen yangın güvenlik önlemlerinin, İtfaiye için ön hazırlık projelerinin hazırlanması ve ön onayların alınması.

Uygulama projelerinin çizilmesi

Proje revizyonlarının yapılması

As-Built projelerinin hazırlanması

Projenin başından sonuna kadar tüm projelendirme işlemlerinin temini ve kontrollerinin yapılması hizmetlerini kapsamaktadır.

  • İhale kiti hazırlanması

Projelere uygun metrajların tespit edilmesi, kullanılacak yangın güvenlik ekipmanlarının teknik özelliklerinin kapasitelerinin ve standartların belirlenmesi. Teknik şartnamelerin hazırlanması hizmetlerini kapsamaktadır.

  • Standartlarda belirlenen kontroller için check-list’ lerin oluşturulması

Teknik şartnamelere uygun olarak, seçilecek ürünlerin hangi standartlarda olması gerektiğinin listelenmesi ve kontrol listelerinin oluşturulması hizmetlerini kapsamaktadır.

  • Haberli – habersiz denetimler

Proje uygulama esnasında, uygulayıcı firmaların, düzenli denetimlerinin yapılması, proje uygunluklarının denetlenmesi, habersiz denetimler yapılarak tüm denetimlerin raporlandırılması, uygunsuzlukların tespiti ve giderildiğinin kontrol edilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

  • Proje teslim denetimleri

Proje son aşamasında;

Projeye uygunluk denetimlerinin yapılması

Teknik şartnameye uygunluk denetiminin yapılması

As-Built projelerinin hazırlanması

İş teslim alma tutanaklarının düzenlenmesi ve teslim alacak ekibe danışmanlık hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır.

  • Periyodik bakım kontrol hizmetleri

Tüm sistemlerin teslim alınmasından sonra, İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında periyodik bakım kontrol ve denetim hizmetlerinin verilmesi, raporlandırılması, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

  • Yangın ve tahliye eğitim ve tatbikatları

Tüm sistemlerin devreye alınmasından sonra, acil durum tahliye tatbikatı eğitimlerinin verilmesi, tüm ekipmanların kullanıcı eğitimlerinin verilmesi hizmetlerini kapsamaktadır.

Hemen İletişime Geçin