Sprinkler Sistemleri Bakımı

Sprinkler Sistemleri Periyodik bakım ve kontrolü

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği Sabit sulu yangın söndürme sistemlerinin yılda bir defa periyodik bakım kontrollerinin yapılması zorunludur.

Sprinkler sistemleri de sabit sulu söndürme sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Minimum yılda bir defa periyodik bakım ve kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir.

Sprinkler sisteminin proje ve hidrolik hesapları incelenir, riske uygun tesis edilip edilmediği kontrol edilir.

Sprinkler sisteminin dağıtım kolektörü ve vana grupları kontrol edilir.

Islak alarm vanası

Kuru alarm vanası

İzleme anahtarlı kelebek vana

Akış anahtarı

Test drenaj vanası

Manometre

Borulma ve askılamanın doğruluğu kontrol edilir. Sismik önlemler ve bağlantıları kontrol edilir.

Hemen İletişime Geçin